1
.
Hva er Ung leksehjelp?
2
.
Hva er målet med Ungdom hjelper ungdom?
3
.
Hvem kan få leksehjelp av Ung Inkludering sine VGS ungdommer?
4
.
Hvem gir leksehjelp i UHU?
5
.
Hvem kurser leksehjelperne?
6
.
Hvilke fag får man leksehjelp i?
7
.
Hvor ofte er det leksehjelp?
8
.
Hvordan er leksehjelpen organisert?
Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss →
1
.
Hvem kan få Medelevkurs på VGS?
2
.
Hvem holder Medelevkurset?
3
.
Hva inneholder Medelevkurset?
4
.
Når og hvor avholdes kurset?
Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss →