Styremøte 12.8.2020

-
-

Nytt styremedlem i  Ung Inkludering

Cecilie Hansen, seksjonssjef i utdanningsetaten
"Jeg er veldig glad og stolt over å bli spurt om å sitte i styret. Gjennom mine erfaringer med barn og unge i ulike livssituasjoner, håper jeg at jeg kan være en positiv bidragsyter i Ung Inkludering.

Styremøte 12.8.2020
Innlegg skrevet av:
Merete Lien Utaker
Gründer, seniorrådgiver og lektor