Kursing av motivasjonsteamene i juni 2020

Kurset for team Nord foregikk på Heimdal VGS og team Sør møttes på Østerås ungdomsskole. Ungdommene bedre kjent med hverandre og fikk informasjon om skolene vi skal kjøre leksehjelp på i høst.

Noen av ungdommene på Team Sør                                                                                                         Fotograf: Alf Simensen

Gjennom kahoot, foredrag og rollespill fikk teamene også

* repetisjon av Ung Inkludering sin visjon og verdier

* gjennomgang av målene for leksehjelpsprosjektet UHU

Rollespill av King og Merete                                     Foto: Alf Simensen

* innsikt i hvordan en

  dyktig leksehjelper

   oppfører seg og evner å

   skape trygghet for

  minoritetsspråklige elever

* konkrete strategier og tips man kan benytte når man skal gi leksehjelp

  til en elev med kort botid i Norge

Faglig rådgiver og leder for Ung Inkludering sin Trondheimsavdeling:

For å se bilder og filmer av Trondheimsteamet -         

se nyhetssak "Kursing av team Nord i august, 2020"

Kursing av motivasjonsteamene i juni 2020
Innlegg skrevet av:
Merete Lien Utaker
Daglig leder og lektor