Kursing av motivasjonsteamene i juni 2020

-
-

Kurset for team Nord foregikk på Heimdal VGS og team Sør møttes på Østerås ungdomsskole. Ungdommene bedre kjent med hverandre og fikk informasjon om skolene vi skal kjøre leksehjelp på i høst.

Noen av ungdommene på Team Sør                                                                                                         Fotograf: Alf Simensen

Gjennom kahoot, foredrag og rollespill fikk teamene også

* repetisjon av Ung Inkludering sin visjon og verdier

* gjennomgang av målene for leksehjelpsprosjektet UHU

Rollespill av King og Merete                                     Foto: Alf Simensen

* innsikt i hvordan en

  dyktig leksehjelper

   oppfører seg og evner å

   skape trygghet for

  minoritetsspråklige elever

* konkrete strategier og tips man kan benytte når man skal gi leksehjelp

  til en elev med kort botid i Norge

Faglig rådgiver og leder for Ung Inkludering sin Trondheimsavdeling:

For å se bilder og filmer av Trondheimsteamet -         

se nyhetssak "Kursing av team Nord i august, 2020"

Kursing av motivasjonsteamene i juni 2020
Innlegg skrevet av: