Kursing av team Nord, 19.8.2020

-
-

Engasjert Trondheimsteam ved Heimdal vgs

Suha bak til venstre med teamet sitt. Bakerst til høyre - engasjerte miljøaveileder Annette Glaser Holther

Via skjerm fulgte team Nord presentasjonen til Seniorrådgvier Vigdis Glømmen fra Nafo (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Begge team ble kurset denne dagen.

Bildet er tatt før Suha reiste oppover til Trondheim for å kick-starte teamet sitt. Her med Merete og King
"For en engasjert og herlig gjeng på Heimdal VGS i Trondheim! Jeg gleder meg til å lede, veilede og følge dette teamet og bidra til at flere ungdommer med kort botid i Norge blir mer motiverte for skolearbeid! "

Kursing av team Nord, 19.8.2020
Innlegg skrevet av: