Kartlegging Oslo handelsgym 21.8.2020

-
-

Møte med en entusiastisk gjeng på OHG!

"Å, dette her kommer til å bli SÅ gøy - elevene er jo bare så fine!"

 Thea Utaker, Team OHG

Vi fikk politisk fravær for tre OHG team-medlemmer og kunne kjøre en kartlegging på dagtid. Målet var å bli litt kjent, gi informasjon om leksehjelpen og skape relasjoner.

Elevene fra en av to minoritetsspråklige klasser ble delt inn i mindre grupper og fikk spørsmål om bl.a.

* fritidsinteresser

* favorittfag

* morsmål

* botid i Norge

* faglige behov

Kartlegging Oslo handelsgym 21.8.2020
Innlegg skrevet av: