Skolen etablerer (med hjelp av UI), en Medelevkomité som sammen med en ansvarlig voksenperson (ansatt på skolen),  har ansvaret for implementering, gjennomføring og oppfølging av Medelevordningen ved skolen. Elevene bør rekrutteres fra 2VG og deres ansvar er å koordinere og legge til rette for møteplasser og inkluderende aktiviteter i midttimer/etter skoletid. Ansvarlig voksenperson kan være avdelingsleder, lærer, rådgiver eller miljøarbeider. To ganger pr år rapporterer Medelevkomiteen til ansvarlig voksenperson og skolens ledelse, som bør delta på noen samlinger.

Medelevkomiteens oppgaver

  • delta på kurs og inspirasjonssamlinger i regi av Ung Inkludering
  • rekruttere Medelever fra kombinasjonsklassen/grunnskoleoppplæringen og skolens ulike linjer og forankre ordningen hos ledelse, ansatte og elever
  • stemme over hvem som skal være Medelevkoordinatorer
  • planlegge og gjennomføre midttimesamlinger
  • skaffe lokale sponsorer som kan bidra med snacks/frukt til samlingene

Aktuelt

Klara og Juliette forklarer Globalcamp!
Er du usikker på Globalcamp egentlig er?
Tusen takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til Globalcamp!
Camptreff på Hauger skole
Ønsker du å lese mer? Se vårt fulle arkiv →

Om vårt team

UI Team i Trondheim

Ung Inkludering sitt engasjerte og flerkulturelle motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole, tidligere elever ved voksenopplæringen i Bærum og elever på Rud og Heimdal VGS. Elevene (16 – 23 år), snakker til sammen 16 språk og går på ulike VGS. Som kursledere, leksehjelpere, inkluderingsmotivatorer og foredragsholdere er ungdommene engasjerte relasjonsbyggere og trygge gruppe-ledere.

Lær mer →