Medelevkomiteen ledes av to medelevkoordinatorer, en majoritetsspråklig elev og en elev fra kombinasjonsklassen. UI spleiser med skolen og betaler halve lønnen til de to elevene, gir dem en stillingsinstruks og en attest. Koordinatorvervet varer et semester, slik at totalt fire engasjerte elever får mulighet til å lede komiteen i løpet av et skoleår.  Medelevkomitéen kan ha 4 – 8 medlemmer, gjerne fra ulike land.

Etter å ha deltatt på opplæring i regi av UI (PREPP kurs holdes av tidligere Medelever), får Medelevkomiteen hjelp til å gjennomføre en kick-off samling på skolen og de bestemmer antall midttimesamlinger og andre aktiviteter de vil arrangere i løpet av semesteret.                                                                                                                      

Medelevkoordinatorenes oppgaver

  • delta på kurs og inspirasjonssamlinger i regi av Ung Inkludering
  • ta ansvar for at elever blir kjent på samlingene
  • oppmuntre og veilede de andre i komitéen
  • rapportere om aktiviteter/planer til voksen kontaktperson og skolens ledelse en gang pr semester
  • holde kontakt med sin støtteperson i Ung Inkludering
  • sørge for skriftlig evaluering underveis