Ung Inkludering i skolen

KFUK-KFUM Ung inkludering i skolen jobber for at alle unge skal bli sett, inkludert og verdsatt på skolen og i samfunnet! Gjennom Ung inkludering i skolen vil vi bygge livssynsåpne og trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv og få mot til å stå opp for andre. Vi skaper gode, likeverdige og anerkjennende aktiviteter og møteplasser med trygge og utviklende fellesskap for alle elever i skolen. Vi jobber spesielt med å bygge fellesskap og mestringsarenaer for ungdom som har bodd kort tid i Norge, og skaper møteplasser mellom ungdom med kort og lengre botid for å bygge ned språklige barrierer for deltakelse og mestring i skole og samfunn.

VÅRE VERDIER

ÅPEN

Alle som vil, kan delta i aktiviteter i regi av Ung Inkludering i skolen, uavhengig av bakgrunn. Vi har særlig fokus på å inkludere unge mennesker som er i fare for å oppleve utenforskap på grunn av språklige og kulturelle barrierer.

MODIG

Vi står opp mot urett og vi kjemper for at barn og ungdom skal bli sett, hørt, verdsatt og inkludert, både lokalt, nasjonalt og globalt.

UTVIKLENDE

Vi arbeider for at alle unge mennesker skal ha mulighet til å utfolde seg, utvikle sine evner og egenskaper slik at de selv kan påvirke framtiden.

RETTFERDIG

Vi mener at alle mennesker er skapt med lik verdi. Vi kjemper derfor for likeverd, livsmestring og aktivt medborgerskap i det norske samfunnet, med aktiviteter og verdier som skal bidra til en mer rettferdig verden.

TRYGG

Vi vil skape fellesskap hvor unge mennesker kan være seg selv og hvor de i trygghet  erfarer at de kan vise hvem de er, hva de kan og at de er verdifulle i seg selv.

BAKGRUNN

Ung Inkludering startet opp ved Østerås skole i 2017 som en ideell forening. Foreningen traff åpenbart et behov i tiden og fikk tidlig økonomisk støtte fra private fond, kommune og stat. Aktiviteten knyttet seg i første fase opp til å lære, inspirere og koble valgfagselever med unge nyankomne elever i innførings-/mottaks-/kombinasjons-/ velkomstklasser. Lærere fra flere skoler ble da gitt innføring og opplæring, både i idé og metode for å skape inkluderende fellesskap hvor ungdom med kort og lang botid i Norge, møtes og bygger relasjoner. Arbeidet har vokst og flere lærere, ungdommer og skoler har arrangert leksehjelp og sosiale arrangementer i regi av Ung inkludering. Fra 2022 drives arbeidet av KFUK-KFUM Norge.

Ung Leksehjelp

Ung leksehjelp er leksehjelp på ungdomsskoler og videregående skole for elever med kort botid i Norge. På ungdomsskole er det eldre ungdommer som arrangerer leksehjelp og sosiale-/relasjonsfremmende aktiviteter. Målet med Ung Leksehjelp er å bidra til at elever med kort botid blir mer motivert for skolearbeid og på sikt hindre frafall i Videregående skole. Det er også et mål i seg selv at unge mennesker som har kommet lenger i sitt skoleløp, får ledertrening i å hjelpe elever i velkomstklasser med lekser (norsk, studieteknikk, begrepsforklaringer osv.), og får en viktig rolle i å skape trygge fellesskap hvor ungdommene kan oppleve mestring og utvikle seg språklig og sosialt.

Fra  2017 – 2020, har 400 elever fra mer enn 20 land blitt kjent gjennom valgfag i skoletiden.