Det er viktig at de ansatte ved skolen opplever et eierskap til Medelevordningen. For å få en god implementering og gjennomføring, må skole sette av god tid til å introdusere ordningen for alle ansatte som bør få treffe Medelevkomiteen. Alle aktører på skolen bør oppleve Medelev som et nyttig og verdifullt tiltak Erfaringer fra skoler som har Medelev, er at det er helt avgjørende for inkluderingen at alle på skolen, og spesielt ledelsen og kontaktlærerne, har et eierforhold til ordningen.

Ung Inkludering kommer til skolen og introduserer Medelev for ledelsen, lærere for kombinasjonsklassene og andre lærere (en times informasjon/foredrag ). Her får skolens ansatte en oversikt over innholdet og historikken til Medelev