Det er viktig at de ansatte ved skolen opplever et eierskap til Medelevordningen. For å få en god implementering og gjennomføring, må skole sette av god tid til å introdusere ordningen for alle ansatte som bør få treffe Medelevkomiteen. Alle aktører på skolen bør oppleve Medelev som et nyttig og verdifullt tiltak Erfaringer fra skoler som har Medelev, er at det er helt avgjørende for inkluderingen at alle på skolen, og spesielt ledelsen og kontaktlærerne, har et eierforhold til ordningen.

Ung Inkludering kommer til skolen og introduserer Medelev for ledelsen, lærere for kombinasjonsklassene og andre lærere (en times informasjon/foredrag ). Her får skolens ansatte en oversikt over innholdet og historikken til Medelev

Om vårt team

UI Team i Trondheim

Ung Inkludering sitt engasjerte og flerkulturelle motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole, tidligere elever ved voksenopplæringen i Bærum og elever på Rud og Heimdal VGS. Elevene (16 – 23 år), snakker til sammen 16 språk og går på ulike VGS. Som kursledere, leksehjelpere, inkluderingsmotivatorer og foredragsholdere er ungdommene engasjerte relasjonsbyggere og trygge gruppe-ledere.

Lær mer →