Tusen takk til våre nåværende støttespillere for økonomiske midler og deling av kompetanse og nettverk!

IMDi
Kavlifondet
Lisa Apall
Bærum kommune

Tidligere støttespillere

Gjensidigestiftelsen
Sparebankstiftelsen

Om vårt team

UI Team i Trondheim

Ung Inkludering sitt engasjerte og flerkulturelle motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole, tidligere elever ved voksenopplæringen i Bærum og elever på Rud og Heimdal VGS. Elevene (16 – 23 år), snakker til sammen 16 språk og går på ulike VGS. Som kursledere, leksehjelpere, inkluderingsmotivatorer og foredragsholdere er ungdommene engasjerte relasjonsbyggere og trygge gruppe-ledere.

Lær mer →