Nåværende støttespillere

IMDi
Kavlifondet
Lisa Apall

Tidligere støttespillere

Bærum kommune
Sparebankstiftelsen

Aktuelt

Juleavslutning
Vi liker tirsdager fordi det er leksehjelp!
Rud VGS er i gang med leksehjelp!
Flere Medelevtreff planlegges utover høsten og i 2021.
Ønsker du å lese mer? Se vårt fulle arkiv →

Om vårt team

UI Team i Trondheim

Ung Inkludering sitt engasjerte og flerkulturelle motivasjonsteam består av tidligere valgfagselever ved Østerås skole, tidligere elever ved voksenopplæringen i Bærum og elever på Rud og Heimdal VGS. Elevene (16 – 23 år), snakker til sammen 16 språk og går på ulike VGS. Som kursledere, leksehjelpere, inkluderingsmotivatorer og foredragsholdere er ungdommene engasjerte relasjonsbyggere og trygge gruppe-ledere.

Lær mer →