Anita Rathore
Nestleder i styret
Bli bedre kjent
Najma
Styremedlem
Bli bedre kjent
Nina Kolbjørnsen
Styremedlem
Bli bedre kjent
Lars Kobro
Styreleder
Bli bedre kjent