Max antall elever på Medelev introkurs
30
Lengde

Tre timer

(kurses kjøres etter skoletid)

Målet for Medelev

  • å gi minoritetsspråklige elever et større nettverk blant majoritetsungdommer på sin VGS, slik at de kan oppleve seg mer inkludert blant jevnaldrende. Målet er også at alle elevene får se hverandres ressurser.

Hva du som elev/ansvarlig voksenperson ved skolen -  kan forvente

Siden 2018 har over 100 elever på Heimdal, Thor Heyerdahl og Rud, vært Medelever på sin VGS.

UI sitt Medelevteam, gir elever som vil delta i en Medelevkomité ved sin skole, et introkurs, hjelper dem til å arrangere første samling med potensielle Medelever og veileder komiteen hele skoleåret. Veiledningen består bl.a i en inspirasjonssamling enten i desember eller januar.

Ansvarlig voksenperson ved skolen får også oppfølging av UI sin administrasjon (mail, telefon og på SoMe) og skolen får tilgang til en digital verktøykasse med bli-kjent-leker og samspillsaktiviteter.

Så du også dette?