50
Lengde

To timer (tre ganger pr. måned)

Målet for Ungdom hjelper ungdom

  • Å bidra til at minoritetsspråklige elever på VGS blir mer motivert for skolearbeid
  • Å hjelpe elever med lekser (norsk, studieteknikk, begrepsforklaringer)
  • Å bidra til at færre elever faller fra opplæring i VGS

Hva du som skole/lærer kan forvente

Digital hjemmeskole i Koronatiden har vært utfordrende for mange minoritetsspråklige VGS elever og UI sender derfor team på 4 – 5 VGS ungdommer til skoler i Bærum/Asker/Oslo og Trondheim - med behov for leksehjelp

Skolens kontaktperson (gjerne avd leder/lærer/miljøarbeider for minoritetsspråklige elever), holder kontakt med administrasjonen i UI.

Så du også dette?