PREPP-kurs for valgfagselever
30
PREPP-kurs for nyankomne elever
30
Lengde

Begge PREPP-kurs varer tre timer

Elevene avspaserer valgfagstimer og kurses kjøres etter skoletid

Målet for Valgfagsveiledningen

  • er at nyankomne elever gjennom ulike valgfagsaktiviteter blir kjent med skolens ungdommer, slik at de kan videreutvikle sine sosiale ferdigheter. Et delmål er at majoritetselever berikes i møte med nyankomne og får viktige erfaringer i en globalisert verden.
  • er at nyankomne elever gjennom ulike valgfagsaktiviteter blir kjent med skolens ungdommer, slik at de ser hverandres ressurser.

Hva du som skole/lærer kan forvente

Siden 2017 har mer enn 400 elever deltatt på motiverende PREPP - kurs i fem kommuner.

UI kurser valgfagselever og minoritetsspråklige elever i innføringsklasser før de treffer hverandre første gang i valgfaget.

Elevene deles i mindre grupper, ledet av en majoritets- og en minoritetsspråklig elev som selv har vært elev i et inkluderingsvalgfag. Sammen tester de ut ulike aktiviteter, diskuterer og reflekterer.

Motivasjonsteamet deler sin kunnskap om:

  • flerkulturell kommunikasjon
  • viktigheten av å se, inkludere og anerkjenne hverandre

PREPP-kurset for innføringsklassen tolkes til språk skolen etterspør og fokuset er

  • å skape trygghet
  • øve på samtaler med en norsk ungdom
  • teste ut aktiviteter man kan gjøre med norske ungdommer

Lærere veiledes av administrasjonen og noen på motivasjonsteamet før oppstart (lærerworskshop) og av administrasjonen gjennom hele skoleåret. Som lærer får du tett oppfølging pr mail, telefon/ SoMe – slik at du bedre kan veilede elevene dine gjennom skoleåret. Du får også en digital verktøykasse med bli-kjent-leker og samspillsaktiviteter.

Så du også dette?