Kursing av to nye på motivasjonsteamet

Vi har ansatt en dyktig og sosial gutt med flerkulturell bakgrunn fra OHG og en utadvendt og positiv jente fra en annen Oslo skole....

Les mer
Kursing av team Nord, 19.8.2020

UHU teamet var med via skjerm og de ble enda bedre kjent og engasjerte før oppstarten av leksehjelpen 1.9.20

Les mer
Kursing av motivasjonsteamene 10.8.2020

Del to av UHU kurset : Vigdis Glømmen fra Nafo innledet og VGS leksehjelpsteamene bygget bl.a kaplatårn....

Les mer
Kursing av motivasjonsteamene i juni 2020

Team Nord og Sør deltok på et tretimers kurs før oppstart av leksehjelpsprosjektet Ungdom hjelper ungdom. Våre 31 VGS ungdommer snakker 16 ulike språk ....

Les mer