Hvem er vi?

Ung inkludering er en frivillig organisasjon som motiverer og dyktiggjør lærere og elever til å skape møteplasser i skoletiden for minoritetsspråklig og norsk ungdom. Vi jobber gjennom inkluderingsvalgfag (på ungdomsskolen) eller gjennom Medelevordninger og leksehjelpsprosjekter (på VGS). Vårt flerkulturelle motivasjonsteam (28 VGS elever i Bærum, Oslo og Trondheim) - kurser også elever i innførings- og kombinasjonsklasser og holder foredrag i ulike sammenhenger.

Vår historie

Med innovasjonsmidler fra Bærum kommune og støtte fra Kavlifondet, har Ung inkludering sitt motivasjonsteam, siden etableringen i 2017, preppet fem ungdomsskoler i fem ulike kommuner, slik at de kunne etablere inkluderingsarenaer i valgfagstiden.

Valgfagselever og elever fra innførings/mottaks/velkomstklasser blir kjent gjennom ulike aktiviteter (ballspill, matlaging, språkleker, ekskursjoner mm)

12 lærere har deltatt på lærerworkshops og blitt veiledet gjennom skoleåret og fra 2017 – 2020, har (inkludert Østerås skoles elever og samarbeidsskoler) over 400 elever fra 20 land blitt kjent gjennom valgfag i skoletiden.

Valgfagsinkludering på ungdomsskolen – mål:

Målet med valgfagsveiledningen på ungdomsskolen er at nyankomne elever gjennom ulike aktiviteter, blir kjent med norske ungdommer i valgfagstiden, slik at de kan videreutvikle sine sosiale ferdigheter. Et delmål er at norske ungdommer berikes i møtet med nyankomne og får viktige erfaringer i en stadig mer globalisert verden.

Målet med Medelevordningen:

2019/20 samarbeidet UI med Thor Heyerdahl og Rud VGS (hhv i Larvik og Bærum) om en medelevordning. Målet er å gi minoritetsspråklige elever et større nettverk blant majoritetsungdommer på sin VGS, slik at de kan oppleve seg mer inkludert blant jevnaldrende. Treff med skolens minoritetsspråklige elever skjer i midttimer og etter skoletid.

Målene med leksehjelpsprosjektet «Ungdom hjelper ungdom»:

Å bidra til at minoritetsspråklige elever på VGS blir mer motiverte for skolearbeid

Å bistå elevene med lekser (studieteknikk, forklaringer av begreper, norsk-boost)

Å bidra til at færre elever faller fra opplæring i VGS